Ind i huset for fulde sejl
Torben Gry har stået i lære som bådebygger, men har aldrig fået sit svendebrev. Det er dog arbejdet med både, der har fyldt hans liv, nu er han vendt tilbage til Danmark som færgemand i Skipperhuset ved Fredensborg Slot.
Foto: Kim Agersten
Kong Frederik 4. byggede i 1700-tallet et imponerende Skipperhus ved Esrum Sø. Her kunne kongens chalup med sejl og master sejle ind og kongen gå tørskoet i land. Torben Gry er ny færgemand på det historiske sted ved Fredensborg Slot.

Skipperhuset nedenfor Fredensborg Slot ved Esrum Sø har fået ny færgemand. Det er den inkarnerede bådebygger, Torben Gry, 63 år, og søn af Carli Gry, som fra denne sæson har overtaget færgefarten på søen med en nyindkøbt turbåd »Pilen« fra 1861, som er et af Danmarks ældste sejlende fartøjer. Samtidig tilser han kongefamiliens både og skal stå til rådighed, når Dronningen, Prinsgemalen og Kronprinseparret vil ud på Esrum Sø.

I dag er det færgefarten og bådudlejningen, der tager det meste af skipperens eller færgemandens tid

Skipperhuset er ikke et hvilket som helst sted, men betegnelsen for flere bygninger, der under Frederik IV's regeringstid husede et chaluphus og en chalup samt flere andre både til kongelige adspredelse i den nordsjællandske natur på Esrum Sø.

Frederik IV var en berejst mand og havde i Italien og rundt om i Europa oplevet skønheden i arkitektur og livsførelse. Noget af dette ville han overføre til Danmark. På det tidspunkt i 1720'erne var Fredensborg Slot netop opført, og kongen ønskede at kunne sejle på Esrum Sø i en passende båd. Så han gav i 1725 chefen for Holmen, admiral Ole Judichær, ordre på at tegne et lystfartøj egnet til sejladsen på Esrum Sø.


Skipperhuset ved Fredensborg Slot og Esrum Sø er betegnelsen for en række bygninger, der blandt andet huser kongefamiliens både og en turbåd.

Det var ikke den slags skibe admiralen var vant til at tegne. I stedet for søgående krigsskibe måtte han konstruere en »fladbundet pram«, som han siden altid betegnede skibet. Men ikke nok med at båden skulle være fladbundet for at komme tæt på land.

Kongen ønskede også, at den skulle kunne sejle helt ind i et nyopført chaluphus med oprejste master, så det kongelige selskab kunne gå tørskoet i land. For enden af den lange Skipperallé fra Fredensborg Slot blev opført en bygning med meget høje porte i gavlene.

Telthimmel

Chaluppen blev et pragtskib og lystfartøj med to master og rigt udstyret. Skrogets længde var uden bovspryd 23 alen, (1 alen = ca. 63 cm), og midtskibs havde det en bredde på seks alen. Kahytten var 10 alen lang, og den højeste mast 11 alen.

I den kongelig kahyt sad de høje herskaber bag store spejlglasruder, så bølgesprøjt fra en eventuel skæv sø ikke generede majestæten og hans selskab. De sad skærmet under en purpurrød telthimmel med kongens navnetræk i sølvgaloner. For fulde sejl var chaluppen et syn for guder med splitflag og vimpler både for og bag med en besætning på otte chaluproere og en søløjtnant til at føre skibet.

Hans gudfader og morbror var bådebygger og byggede i 1960'erne alle de små træjoller til bådudlejningen

Foruden Chaluphuset ved siden af Skipperhuset blev der senere opført to bådskure til opbevaring og bådebyggeri. Skipperhuset tjente som bolig for opsynsmanden. Senere henlå Chaluphuset og blev brugt til kongeligt vaskeri, fordi vandet i Esrum Sø havde et lavt indhold af jern og gav hvidere vasketøj end andre steder.

På bagsiden af Skipperhuset opførtes et baghus til fremstilling at tovværk. Dette huser i dag Restaurant Skipperhuset. Lystchaluppen blev ophugget i 1790, men andre fartøjer kom til. Som bibeskæftigelse har skipperne gennem tiden drevet privat færgefart og lidt senere også bådudlejning. I dag er det færgefarten og bådudlejningen, der tager det meste af skipperens eller færgemandens tid.


Frederik IVs Lystchalup med flag og vimpler. Farvelagt tegning fra 1859 i Frederik V's atlas.

»Jeg er indstillet af kongehuset og har en forpagtningskontrakt med Slots- og Ejendomsstyrelsen. Derudover har jeg koncession til sejlads på Esrum Sø fra Skov- og naturstyrelsen. Skipperhuset er stillet til rådighed for mig og min familie for mit arbejde som vedligeholdelsesmand og skipper for den kongelige families både ved Chaluphuset,« oplyser Torben Gry.

Nær tilknytning

Han arbejder også som bådebygger og har flere nænsomt reparerede træ- og mahognibåde liggende i de to bådskure ved siden af Skipperhuset. Siden barndommen har Torben Gry været knyttet til stedet. Hans gudfader og morbror var bådebygger og byggede i 1960'erne alle de små træjoller til bådudlejningen.

Som lille dreng var Torben Gry dybt fascineret af bådene og hjalp til med reparationer, da Alfred Jandal var skipper. Alfred Jandal kom fra marinen og var en god ven af daværende kronprins Frederik, den senere kong Frederik IX.

En bådebygger vil altid være i stand til at bygge et hus, men det er mindre sandsynligt, at en tømrer kan bygge en båd

Det var på Furesøen, Torben Gry som seksårig fik sin debut som sømand.

»Den startede i min farmors kuffertlåg. Hun havde en stor rejsekuffert, som i mange år stod i et hjørne i kælderen i hendes hus ved Furesøen. Min storebror og en af hans kammerater havde fundet ud af, at kufferten kunne bruges som båd og havde hevet låget af kufferten. Jeg så en båd-mulighed i låget. En dag fulgte jeg efter min bror og hans ven i farmors kuffertlåg. Da de hørte mig komme bagefter dem, stak de åren gennem låget, så jeg sank. Den dag lærte jeg at svømme,« fortæller Torben Gry, som siden også lærte at bygge både.Selv om han aldrig fik svendebrev, kan han håndværket. Det ses tydeligt på den ene af de både, der ligger i bådskuret. Træet er meget fint forarbejdet,.

»Min onkel sagde til mig: »En bådebygger vil altid være i stand til at bygge et hus, men det er mindre sandsynligt, at en tømrer kan bygge en båd.« Som bådebygger er det kunsten at finde balancen mellem at bygge en funktionel, stærk og smuk båd, hvor elegancen bevares,« siger Torben Gry, for hvem æstetikken i bådene har en afgørende betydning.

Han har bygget masser af både, og hans nye turbåd har også været en tur gennem hans hænder. For tiden er han i færd en mahogni-chalup fra 1937. Den skal fungere som supplement til den store turbåd.

Venter på svar

»Pilen« er en tidligere dampdreven båd, som har sejlet i Den Stockholmske Skærgård og på Götakanalen. Båden har altid sejlet i ferskvand og er derfor ikke rusten, forklarer Torben Gry. Allerede nu har han langt over 40 private bookinger af »Pilen« foruden de faste færgeruter. Det eneste han venter på er en godkendelse af Søfartsstyrelsen til sejlads i Danmark.

Torben Gry boede i 12 år i USA. Forinden havde han været i bådebyggerlære først hos Holte Bådebyggeri og senere hos Brandt Møller i Frederikssund, og han fik snart næse for at finde gamle både. Han har været ejer af over 100 træbåde og begyndte også at arbejde på egne projekter.

Som bådebygger er det kunsten at finde balancen mellem at bygge en funktionel, stærk og smuk båd, hvor elegancen bevares

I 1986 flyttede han til USA, hvor hans søster er gift. Her købte han en 40 fods mahogni motoryacht »for at have noget at bo i«. Torben Gry fortsatte med at restaurere »antique and classic runabouts« (mahognibåde). Altid træbåde.

På en biltur endte Ann-Britt og Torben Gry via Niagara-vandfaldene i Clayton ved Saint Lawrence River, der er grænseflod til Canada. På stedets antikke bådmuseum så Torben Gry en artikel i et magasin, som omtalte værftet Silver Bay Marine ved Lake George.

Værftet ville være et eldorado arbejdsmæssigt for Torben Gry, fordi det var verdens største producent af træ speedbåde. Han fik arbejde på værftet og kom senere til lede produktionen af Hacker Boats, inden han blev selvstændig på marinaen på Green Island, New York, og nåede anerkendelse som »Member of the Onehundred Club«, der er en skare af æsteter, som fastholder det gamle håndvært at vedligeholde og nybygge træbåde.

Den manglende kontakt til sin voksne børn fik Torben Gry til igen at vende tilbage til Danmark, selv om han og hans kone stadig savner solen og Amerikas vedvarende koboltblå himmel. Men Esrum Sø og Skipperhuset har også en historie tæt knyttet til Torben Gry. Nu er han vendt tilbage til det sted, hvor hans liv med både begyndte i barndommen. .

Læs seneste udgaver

Pleasure anbefaler

Cxense Display
Cxense Display